Turkey

Baglarbasi Mah Sakarya Sok.No:33
Maltepe/Istanbul/Turkey
Tel :  +90 (216) 442 99 90
Fax : +90 (216) 442 90 89

Russia

143402, Russian Fed. Moscow Region, Krasnogorsk , Zhukovskogo Str. 7
Pho.  : +7 (498640 69 36 (pbx)

Copyright © 2017 Palmira Group